Early Morning on Planet Earth, Vårdväntrum, drottning Silvias Barnsjukhus, Östra sjukhuset Göteborg på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Färdigställt 2004.

startJohanna_Tymark______bildkonstn%C3%A4r__visual_artist.html