Miljöer vi utvecklat tillsammans och agerar i på egen hand, innerentré polishuset i Göteborg på uppdrag av Statens konstråd. Färdigställt 2008.

startJohanna_Tymark______bildkonstn%C3%A4r__visual_artist.html